top of page
Zoeken
  • frankdegram

Lowtech & Hightech landbouw; “Cyborg-Agricultur”

Wie weet bestaat de term wel. Of is het te sci-fi om echt in zwang te raken, maar ik denk steeds meer aan het concept van cyborg landbouw. Een vorm van landbouw waarin oude technieken en hypermoderne oplossingen worden gecombineerd. Eigenlijk mijn hele leven ben ik al gefascineerd over hoe planten groeien. Hoeveel energie en tijd zo’n klein plantje steekt in het produceren van blad en vruchten. Die het gros van ons dan gedachteloos achterover slaan. Het zijn juwelen van miljoenen jaren evolutie en van maanden van groei. Precies goed. Het mooie en gevaarlijke aan de mens is dat zij met haar evolutiegeschiedenis inmiddels in staat is te begrijpen hoe de plant tot in het diepste wezen in elkaar steekt. Hoe we een betere oogst kunnen krijgen en hoe we de planten kunnen ombouwen tot productierijke cultivars. Vaak zonder oog te hebben voor de gevolgen op lange termijn.

Eigenlijk is de landbouw als je het zo bekijkt al vergeven van de cyborgs, maar dat zijn de planten zelf. Hoe zou een cyborg landbouw er uit zien? Hoewel het voor onszelf en de natuur fantastisch zou zijn als we terug zouden kunnen naar de tijden van onze overgrootouders of zelfs onze grootouders, met gemengde grondgebonden bedrijven. Waar op traditionele manieren landbouw wordt beoefend. Of alleen maar voedselbossen die de hele wereld kunnen voeden. De realiteit is echter dat we met de huidige wereldbevolking nooit genoeg grond hebben om dergelijke extensieve landbouwmethoden overal in te zetten. Dus kunnen we dan niet het goede van de laatste vindingen van moderne landbouw en die van de extensieve romantische landbouw combineren? Als een ware cyborg, half mens (natuur) half machine (techniek)?

Wat als we een voormalige melkveehouderij als voorbeeld nemen met een areaal van 30 hectare weidegronden. Monocultuur raaigras. Fantastisch als dit allemaal voedselbos of biodynamische regeneratieve landbouw zou worden. Komen we dan verder? Of moeten we kijken naar de technieken van het verbouwen van groenten in zeecontainers of gebouwen met hydroponic methoden waarbij de container bijna al het werk zelf doet door middel van computers? Het zijn beiden geen allesomvattende methoden, maar ze kunnen elkaar wel fantastisch aanvullen. In het voedselbos en de biodynamische landbouw gronden groeien vruchten, noten en in het seizoen groenten en in de containers groeien het hele jaar rond de basis groenten als andijvie, sla en kool. Met zonnepanelen of windmolens als elektriciteitsleverancier. De techniek ondersteunt de natuur.

En hoe zou dat er dan uitzien, die voormalige melkveehouderij van 30 hectare? Doordat de zeecontainers opgestapeld staan in de voormalige koeienstallen en de opbrengst hiervan bijna drie keer zo hoog is als normale landbouw buiten, kan er bijna 7 hectare compleet worden ingericht als natuur. Echte natuur. De overige 23 hectare kunnen alternerend worden ingericht als voedselbos en regeneratieve landbouwelementen die elkaar versterken en ondersteunen. Doordat een voedselbos in lagen is opgebouwd levert deze ook vele malen meer voedingswaarde per hectare waardoor hier ook een deel van kan worden ingericht als ondersteunende natuur geïntegreerd in het voedsellandschap. Een fantastisch natuurlijk landschap met poelen bossages en bossen heuvels en laagten struweel, af en toe een kleinschalige biologische akker of weide. Er vliegen drones die bepaalde soorten in het voedselbos herkennen en kunnen oogsten en zo min mogelijk het leven op de bodem verstoren. Een soortenrijkdom die in de wijde omgeving niet te vinden is door de vervlechting van het landbouwlandschap met natuur. En een duurzaam voor de toekomst productief blijvende plek die voor de komende generaties voeding kan bieden zónder de aarde, bodem en al het leven op onze planeet te overvragen. Niet door alleen technisch vernuft te gebruiken en niet door alleen oude en ecologisch waardevolle methoden te gebruiken, maar door het slim te combineren en hiermee ruimte te creëren voor een prachtig ecosysteem waar ook de mens en haar technische evolutie een waardevol deel van uitmaakt. Welkom in de cyborg landbouw.

112 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page